Kwalifikacje wstępne

Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych.

Szkoła Jazdy Drzewiecki jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego.

 

Prowadzimy szkolenia dla kierowców i kandydatów na kierowców w zakresie :

Kwalifikacja wstępna przewozu osób lub rzeczy – 6000 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przewozu osób lub rzeczy- 1500 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu osób lub rzeczy – 3000 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przewozu osób lub rzeczy – 1200 zł

Szkolenie okresowe przewozu osób lub rzeczy – 600 zł